Wednesday, 27 March 2013

RUJUKAN

SENARAI RUJUKAN:

Azizi Ahmad & Mohd Isha Awang . (2008). Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Sahari Nordin. (2002). Pengujian dan Penaksiran di Bilik Darjah. Kuala          Lumpur: Pusat Penyelidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Mokhtar Ismail. (2009). Pentaksiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan      Pustaka.


Buku Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. (2012). Retrieved Mac     28, 2013, from http://www.moe.gov.my


Modul_PPG_Semester_2/BMM3103_Pentaksiran_Bahasa_Melayu_SR. (2012,   Januari). Retrieved Februari 11, 2013, from http://www.lmsipda.net.

NOTA/BAHAN RUJUKAN TAMBAHAN BMM 3103

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAHPenilaian Berasaskan Sekolah (PBS) from Fadzliaton Zainudin


BUKU PANDUAN PENGURUSAN PBS


NOTA BMM 3103

LANGKAH PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
TAJUK 13: PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (KOMPONEN AKADEMIK)


SOALAN-SOALAN ULANGKAJI BMM 3103

AMALI 12 - KONTRAK PEMBELAJARAN

Berikut merupakan KONTRAK PEMBELAJARAN yang telah dibina semasa sesi amali bersama-sama dengan pensyarah pembimbing:


AMALI 11

Amali 11: Nota ringkas berkaitan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.


AMALI 10

Amali 10: Pelajar membuat brosur, iklan, poster, web, dan power point berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Aktiviti ini berkaitan dengan blog anda. Masukkan catatan ringkas tentang blog anda.
BORANG PENILAIAN BLOG